CECĪĻU DABAS TAKA

Dabas taka, kura nestāv uz vietas, tā pilnveidojas, attīstās un realizē savas idejas, mēs kopā ar apmeklētājiem ķeram un iemūžinam mirkļus, krājam kilometrus un kopā darbojamies radošajās aktivitātēs, jo tieši apmeklētāji ir mūsu piedzīvojuma neatņemama sastāvdaļa. Tā ir vieta, kur vienlaikus mīt dabas skaistums, vitalitāte un piedzīvojums, un tas ir tieši tas, ko mēs piedāvājam saviem apmeklētājiem - iepazīt dabas varenību caur radošajām aktivitātēm un došanos pārgājienos. Cecīļu dabas taka ir privāta, labiekārtota vieta.

Cecīļu dabas taka atrodas Gaujas Nacionālā Parka teritorijā, līdz ar to takā redzamie objekti, piemēram,kā Cecīļu iezis, ir aizsargājams dabas piemineklis, ko veido smilšakmens. Tajā ir aizliegts rāpties un atstāt skrāpējuma pēdas. Par aizsargājamo dabas objektu tīšu bojāšanu Latvijā tiek piemērots naudas sods.

Devona perioda nogulumi, kā smilšakmens, ir atrodami visā Latvijā. Zemes virspusē tie redzami dabisko atsegumu vietās, vairākās Ledus laikmetā radušās senlejās, piemēram - Amatas senielejā, kura ir nozīmīga ne tikai ar savām dabas ainavām, tās krastus grezno dolomīta un smilšakmens atsegumi, kas atklāj zemes vēstures lappuses 350-400 miljonu gadu tālā pagātnē, kad Latvijas teritoriju vēl klāja sekla un silta jūra, kurā mitinājās Devona periodam raksturīgās bruņu zivis. To fosiliju  fragmenti ir apskatāmi Cecīļu dabas takas kases namiņā . Amatas senieleja ir sevišķi bagāta ar ģeoloģiskajiem dabas pieminekļiem, tiem ir liela zinātniska un izglītojoša nozīme, tāpēc būsim saudzīgi pret dabu!

 

 

                                                         Darba laiks un sezonalitāte.

 • Cecīļu dabas taka apmeklētājiem pieejama neatkarīgi no laika apstākļiem visa gada garumā.

 

 • Darba laiks rudens/ziemas periodā:

No pirmdienas līdz piektdienai - no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00

Sestdienās - no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 (Gaismas vakaros līdz plkst. 21:00, skatīt sīkāku informāciju sadaļā - Pasākumu kalendārs)

Svētdienās - no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00

 

 • Darba laiks pavasara/vasaras sezonā:

No pirmdienas līdz piektdienai - no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00

Sestdienās un svētdienās - no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00

 

Takas sākums 1km attālumā no DUS "Dzirnas" un no krodziņa "Pie Dzirnakmeņa". Mašīnas atstāt uzņēmuma "Ekju" stāvlaukumā - Cecīļu iela 12.

 

                                                          Maršruta apraksts.

 

 • Cecīļu loks - 1.5km (marķēts ar baltām bultiņām uz zaļa fona) 

Var apskatīt iespaidīgo Cecīļu iezi no Kumadas upes labā krasta. Iezis ir vairāk kā 10 m augsts un 100 m garš. Ejot pa taku, pavērsies skats uz  Dančupītes kanjonu, alu, ūdenskritumu, Cecīļu priedi. Taka atrodas bijušās Padomju armijas teritorijas daļā. Pie Dančupītes ietekas Kumadā tiek atrasti bruņuzivs fosīliju fragmenti, kā arī citas pagātnes liecinieces. Fosilijas apskatāmas Cecīļu dabas takas kases namiņā, prasīt darbiniekam. 

 

 

                                                         Apskates objekti Cecīļu lokā.

 1. Kumada - Amatas kreisā pieteka. Kopējais garums 13 km.
 2. Cecīļu iezis - apmēram 10 m augsts un 100m garš. Apskatāms tikai no Kumadas upes labā krasta. 
 3. Dančupītes ala - veidojusies no smilšakmens. Tās l = 5,7m, h = 1,6m, pl = 1,6m.
 4. Dančupītes ūdenskritums h = 1,9m.
 5. Šūnakmens atsegumi - vieta, kur iegūts šūnakmens.
 6. Cecīļu priede - priedes apkārtmērs ir 2,8m, tā ir viena no Latvijas dižkokiem.
 7. Bijusī Padomju armijas teritorija - virsnieku atpūtas komplekss, armijas noliktavas.

 

                                      Tuvākie apkārtnē atrodamie apskates  objekti (marķējums - zili punkti uz kokiem, pastaigas kopgarums 10km, ar atgriešanos sākumpunktā)

 1. Dzilnas iezis, Dzilnas ieža kore
 2. Baltā ieža avots
 3. Amata - Gaujas kreisā krasta pieteka Amatas, Cēsu un Līgatnes novados. Sākas Vidzemes augstienē no Kūkaļa ezera. kopējais garums 69 km.
 4. Pērļupe - iztek no Lepekšu avotiem. Kopējais garums 12 km, krastos daudz avotu.
 5. Pērļupes ieži
 6. Pērļupes ala - eju kopgarums sasniedz 33 m. Šī šaurā un zemā, bet skaistā ala atrodas nogāzes augšdaļā pie Pērļupes ietekas Amatā.
 7. Stūķu iezis - Amatas upes labajā krastā. Augstums 40 m.
 8. Dzilnas iezis - 37 m augstumā, no tā kores paveras skats uz Amatas senleju.
 9. Ķaubu iezis- 45 m augstā ieža augšējā daļa 50 m platumā atsedzas 6 m biezs dolomītu slānis. Atrodas Amatas upes kreisajā krastā.
 10. Skats uz Ainavu krauju - viena no augstākajām un senākajām kraujām Latvijā. Atrodas Amatas upes labajā krastā. Augstums 46 m.

 

 

 • Apmeklējot taku, nepieciešams parūpēties par ērtu, pārgājienam piemērotu apģērbu un apaviem.
 • Mitrā laikā taka var būt slidena un dubļaina(sevišķi rudenī un agrā pavasarī, vasarā - pēc stiprām lietavām).
 • Ejot gar Pērļupi, esiet uzmanīgi, jo vietām zem kājām var būt bebru izveidotas alas.
 • Taka nav piemērota pastaigai ar bērnu ratiem un braukšanai ar velosipēdu.
 • Uz tiltiņiem nav ieteicams pulcēties vairāk par trim cilvēkiem, tos šķērsojot ir pašam jāievēro piesardzība.
 • "Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi mājsēdes laikā" apkopotajā informācijā par dabas takām un objektiem norādīta sekojoša informācija :
 • individuāli vai viena mājsaimniecība ārā, nedrūzmējoties, nesatiekoties ar citiem apmeklētājiem.
 • Pikinka vietas neizmantojam, lai nepārklātos cilvēku plūsmas.